Kursy z zakresu nauk przyrodniczych

Kurs ten porządkuje i rozszerza wiedzę o własnościach trójkątów i czworokątów, uczy wykorzystania poznanych własności do rozwiązywania zadań rachunkowych i konstrukcyjnych oraz dowodzenia własności.

Kurs pozwala uczniom na przypomnienie wiadomości i umiejętności potrzebnych do egzaminu maturalnego